Firma Detayları

Barkonet Yazılım

Endüstri 4.0 konseptine uygun olarak IoT teknolojisi bağlamında, sahadan anlık veri toplayabilen, değerlendirebilen, üst sistemlere entegre edebilen yarı otonom bir sistem üretilmiş olacaktır. Projeyi uygulayan üreticilerin daha iyi kararlar alabilmesi mümkün olacaktır. Cihazlar birbirine veya merkezi sisteme bağlı olduğunda ürettikleri veriler kişilerin tam zamanında ve etkili seçimler yapabilmesi için kullanabilecekleri bilgileri oluşturan yazılım uygulamalarına akar. Bu kararların sonuçlarını daha iyi anlayarak, karar vericiler stratejik hedeflere ulaşabilecek veya performans karşılaştırması yapabileceklerdir. Kararlar teori veya varsayımdan ziyade, bilgiye dayandırılacaktır. Böyle akıllı bir fabrikada yöneticilerin bir imalat sisteminin her unsurunun optimum seviyede çalıştığını tespit etmeleri mümkün olacaktır. Bu sayede;

  • Bu daha az kayıp zaman,
  • Daha iyi varlık kullanımı,
  • Toplam sahip olma maliyetinde düşüş,
  • Daha odaklı ve verimli işgücü,
  • Daha doğru ve uygulanabilir performans metrikleri,
  • Daha iyi bir sonuç ve karlılık sağlar.

2015-2018 Yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel amacı “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak” olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda, proje ile bu amaca hizmet edecek bir sistem ile ithal ikamesine dayalı bir modelden ihracata dönük bir modele geçiş yapılacaktır.

 

M.Kemal Avcı

05322258512

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari binası 2. Kat 203 nolu ofis