Firma Detayları

Gradyan Mühendislik

Mersin Teknoloji Bölgesi'nde Mersin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan üç öğretim üyesi tarafından kuruluş aşaması tamamlanarak faaliyete geçen Gradyan Mühendislik Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., prototipi doğrudan imal etmeden ürünün tüm gerçek çalışma koşullarının bilgisayar ortamında yaratılabileceği bir laboratuar ortamını sağlamayı amaçlayarak, özellikle ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve mekanizmaların kinematik sentez ve analizi konularında benzetim, modelleme ve yazılım geliştirmeye dayalı sanal tasarım projeleri yürütmektedir. Gradyan Mühendislik sanal mühendisliğin tüm açılımlarını kullanarak çeşitli tasarım gereklerini karşılayacak özgün tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu yönytemlerin sonucunda elde edilen ürünlerin sanal prototiplerinin oluşturulması, prototipin gerçek çalışma koşullarındaki sorunlarının giderilerek en az maliyetle nihai ürüne ulaşılmasını hedeflemektedir.

İçten Yanmalı Özgün Bir Döngüsel Motorun Tasarım ve İmalatı

İçten yanmalı motorlar klasik tip olarak gidip gelen kütleye sahip pistonlu, ya da döner pistonlu şekilde imal edilirler. Gidip gelen kütleye sahip pistonlu motorlar, karmaşık bir tasarımı, yüksek basınç, yüksek kuvvet ve sıcaklıklara maruz kalan çok sayıda parçalardan oluşması, silindir içerisinde oluşan basıncı krank miline aktaran mekanizmada ölü konumların oluşması, moment kolunun sabit olmayışı, sürtünme kayıplarının artmasına neden olan yüksek cidar kuvvetlerinin oluşması, pistonun hareket yönünün değişmesi ve yüksek atalet kuvvetleri nedeni ile yüksek devirin sınırlanması, parçaların karmaşık hareketinden dolayı dengelemenin tam olarak yapılamaması nedeni ile titreşimlerin engellenememesi, sıkıştırma, yanma, genleşme ve ekzos süreçlerinin aynı hacimde olması ve yanma zamanının yeterli olmayışı yanmayı, volümetrik ve termik verimi olumsuz etkilemesi gibi nedenlerden dolayı istenen yüksek güç düşük yakıt tüketimine sahip motor karakteristiklerine ulaşılamamaktadır. Döner pistonlu motor tipi olan Wankel de ise yüksek tork, yüksek devir ve güç, az parça kullanımı, düşük yakıt tüketimi ve düşük ağırlık gibi avantajları olmasına rağmen sızdırmazlık sorunları ve düşük ömür nedeniyle yaygın kullanıma sahip değildir.

Bu projede yukarıda sözü edilen sorunları gidermeye yönelik, emme ve sıkıştırma ile yanma, genleşme ve egzoz süreçlerinin farklı hacimlerde gerçekleştiği, mevcutlara göre yanma süresinin daha uzun olduğu, bu nedenle daha iyi yanma ile birlikte daha iyi volümetrik ve termik verime sahip olabilen, düşük ağırlıklı, az parçalı, sadece basit dönme hareketi yapabilen, sabit moment koluna sahip, yüksek tork, yüksek devir ve yüksek güç, düşük yakıt tüketimi, titreşimsiz çalışma, düşük atalet kuvvetlerine sahip ve sızdırmazlık sorunları en aza indirme gibi yüksek performans değerlerine sahip yeni bir döner pistonlu motor yapısı ortaya konmuştur. Bu yapı iki tip motorun avantajlı yönlerini üzerinde toplayan emsalsiz ve buluş niteliğindedir. Bu proje ile ortaya konan motor yapısının motor karakteristiklerini en iyi yapan sanal tasarımının yapılarak gerçek prototipinin üretilmesi ve deneysel ölçülen motor karakteristiklerinin mevcutlar ile karşılaştırılması yapıldıktan sonra ürünleştirilmesi hedeflenmektedir. Elde edilen bu özgün ürünün patenti alınarak ilgili sektörlere pazarlanması amaçlanmaktadır.

 

Hüseyin MUTLU

(324) 2341867

(324) 2357590

huseyinmutlu@yahoo.com

www.gradyan.com.tr

MTGB Mersin Ünv. Çiftlikköy Kampüsü Teknopark İdari Bina Kat: 1/109 Yenişehir- MERSİN