Firma Detayları

Altıntaş Özel Sağlık

Janus kinaz (JAK) ailesi kinazları, tip I ve tip II sitokin reseptörleri ile etkileşimler yoluyla sinyal transdüksiyonuna aracılık eder. Sitokinin reseptörüne bağlanması üzerine, ilişkili JAK'lar aktive edilir ve birbirlerine ve reseptöre fosforile olur. Fosforile edilmiş reseptörler, transkripsiyon faktörlerinin sinyal transdüktörleri ve transkripsiyon (STAT) familyasının aktivatörleri (STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5a, STAT5b ve STAT6) için kenetleme yerleri olarak işlev görür. Daha sonra, STAT'ler, spesifik gen promotörlerine bağlandıkları ve bir dizi hedef genin transkripsiyonunu aktive ettikleri nükleusu transloke eden homo- veya heterodimerik STAT komplekslerini stabilize eden ko-lokalize JAK'lar tarafından fosforile edilir. PF-06651600, JAK3'ü seçici olarak inhibe eden, oral olarak biyoyararlanabilen küçük bir moleküldür. Diğer üç JAK izoformunu (JAK1, JAK2 ve TYK2) önemli ölçüde engellemeden adenosin trifosfat (ATP) bağlanma bölgesini geri dönüşümsüz olarak bloke eder. Molekül ayrıca geniş insan kinomuna karşı yüksek özgüllüğe sahiptir. JAK3'ün selektif inhibisyonu, ülseratif kolitin (UC) patofizyolojisinde rol oynayan IL-7, IL-9, IL-15 ve IL-21 gibi p-ortak zincir sitokin yollarının modülasyonuna yol açacaktır. Ayrıca, in vivo PF-06651600, sindirim sisteminde immün homeostazı sürdürmek için kritik olduğu gösterilmiş olan IL-10, IL-27 ve IL-35 gibi temel immüno-regülatör sitokinlerin sinyalini boşaltacaktır. Birlikte ele alındığında, JAK3 seçici inhibisyonunun UC tedavisinde etkili olabileceği varsayılmaktadır PF-06700841, oral olarak biyoyararlanabilen, küçük moleküllü, insanın güçlü ikili inhibitörüdür. tirozin-protein kinaz 2 (TYK2) ve JAK1. JAK1 inhibisyonu, inhibisyon sırasında IL-7, IL-9, IL-15 ve IL-21 gibi -ortak zincir reseptörü aracılığıyla sinyal veren interferon (IFN) -gamma ve sitokinler gibi pro-inflamatuar sitokinlerin sinyallemesini etkileyecektir. TYK2, IL-12 / Th1 ve IL-23 / Th17 yolaklarının üst akım inhibisyonu yoluyla pro-inflamatuar sitokinler interferon-gamma ve IL-17 üretimini bloke edecektir. Birlikte ele alındığında, TYK2 ve JAK1'in ikili inhibisyonunun UC tedavisinde etkili olabileceği varsayılmaktadır. Hem PF-06651600 hem de PF-06700841, enflamatuar bağırsak hastalığının (IBD) tedavisi için indüksiyon ve kronik tedavi olarak geliştirilmektedir. Bu çok merkezli, çoklu kol, doz aralığı, plasebo kontrollü çalışma ilk olacaktır. Orta ve şiddetli UC'li hastalarda PF-06651600 ve PF-06700841'in güvenlik ve etkinliğinin belirlenmesi. Bu çalışmanın amacı, (toplam Mayo skoruna göre) etkinliği, güvenlik, tolere edilebilirlik, PK ve PD'yi 20, 70 ve 200 mg PF-06651600 ve 10, 30 ve 60 mg PF-06700841'in etkinliğini değerlendirmektir. 8 haftalık bir indüksiyon periyodu sırasında günde bir kez dozlanmış, ardından 24 hafta boyunca sırasıyla 50 mg ve 30 mg PF-06651600 ve PF-06700841 dozlarında bir kronik tedavi periyodu uygulanmıştır. Mevcut klinik olmayan toksikoloji paketleri, 6 aylık tedavi süresini desteklemektedir.

Engin ALTINTAŞ

İç Hastalıkları ve Gastroloji Uzmanı

enginaltintas@gmail.com

www.enginaltintas.com

05326145276

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Blok