Firma Detayları

ML Ar-Ge

Bu proje 3  modüllü olup, proje olumlu sonuçlandığında metastatik kanserli hastalarda yeni tedavi gelişmelerine olanak sağlayacaktır. İlk 2 modülde bir check-point inhibitörü olan avelumab tedavisinin evre 4 kanserli hastalarda yeri hakkında net bilgi sahibi olacağız. Projenin 1. Modülünde evre 4 Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda immunoterapi ajanlarından avelumab tedavisinin 1. Sıra etkinliği araştırmaktayız. Kemoterapi ajanları ile kıyaslandığında daha güvenilir yan etki profiline sahip olması, çoğu solid tümör tipinde artık immün sistemin rolünün net olarak ortaya konması ile birlikte  immunoterapi yakın bir gelecekte kemoterapinin yerini alacak gibi gözükmektedir. Daha önceden kemoterapi uygulanan melanom ve renal hücreli karsinom gibi bazı kanserlerde şu anda immunoterapi standart olmuş, küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavisinde de rota pembrolizumab ve nivolumab gibi iki 2 ajanla anti-PD-1 ve anti-PD-L1 inhibitörlerine çevrilmiştir. Avelumab, bir anti-PD-L1 inhibitörü olup, faz 1-2 çalışmalarda küçük hücre dışı akciğer kanserli hücre serilerinde etkinliği gösterilmiştir. Bu çalışmada avelumabın standart kemoterapiye etkinliği gösterilirse, immnuhistokimyasal olarak PL-1 expresyonu bir biyolojik belirteç gibi kullanılarak driver mutasyon saptanmayan tüm küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda immunoterapinin 1. Basmakta etkisini gösterilerek hangi hastaya hangi tedavi (kime kemoterapi kime immunoterapi) vereceğimiz konusunda da ışık tutacaktır.

Emel Sezer


emel.yaman@gmail.com

Telefon(0324) 241 00 00